Geschreven door 

16 december, Netwerkbijeenkomst bij HV Partners

Verslag netwerk bijeenkomst OVH en KC

Datum: woensdag 16 december 2015
Locatie: HV Partners Oscar Romerolaan 16 te Hilversum

 

1. Opening door Cor Kuiters en heet de ca. 40 aanwezige leden en ondernemers hartelijk welkom.

In het bijzonder André van den Heuvel, directeur-eigenaar van de HV Partners gevestigd op deze locatie, ook een welkom aan Piet Nagel die tevens gevestigd is in het pand.
Cor geeft een kort overzicht van de avond en geeft het woord aan André.


2. André geeft een uiteenzetting van de werkzaamheden van HV Partners zijnde facilitairdiensten in de breedste zin met als hoofdzaak schoonmaakdienst hetgeen hij voor die tijd deed op het Mediapark. Een eigen bedrijf is toch veel leuker en boeiender met meer contact en denkt dat de ondernemers in de Kerkelanden en HavenKwartier meer samen zouden moeten kunnen doen. 
Zijn uiteenzetting doet hij met veel enthousiasme en kon daarmee de aanwezige aan zich binden. Hij benadrukte nog even dat het 
belangrijk is dat we als ondernemers in de Kerkelanden en Havenkwartier zoveel mogelijk van elkaars diensten gebruik zouden 
moeten maken om daarmee de economie in de regio te versterken. Na zijn uiteenzetting nodigde hij de aanwezige uit voor een drankje met over heerlijke hapjes. 

3. De voorzitter René Hoven memoreert de aanwezigen nog even aan het feit dat leden van de OVH en KC middels het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat kortingen kunnen krijgen op o.a. verzekeringspremie’s en dus zeer de moeite waard is om lid te zijn/worden van OHV of KC en hierdoor meer kan terug krijgen dan het bedrag van de contributie van de vereniging.

4. Piet Nagel die ruimte huurt in het pand van André van den Heuvel geeft een uiteenzetting van zijn werkzaamheden binnen de bouwsector en beslaan o.a.: projectbegeleider, voorbereider, project management en vele andere functies binnen het begeleidingsproject.

5. Peter Beukers (voorzitter KC) deelt de aanwezige nogmaals mee dat beide besturen zich zeer intensief hebben bezig gehouden om het glasvezel netwerk en camera bewaking op beide terreinen onder de aandacht van de wedhouder te krijgen hetgeen goed is gelukt. Een deel van de financiering zal komen vanuit het stadsfonds. Aan het eind van zijn betoog heeft hij Cor Kuiters nog even in het zonnetje gezet voor zijn niet aflatende inzet voor de belangen van de ondernemers van zowel het Havenkwartier als het Kerkelanden Collectief en wenst een ieder wel thuis.