Verduurzamingsscans op bedrijventerreinen Havenkwartier en Kerkelanden

De komende 2 maanden zal er op initiatief van de ondernemingsverenigingen Havenkwartier en Kerkelanden en de lokale energie-coöperatie HilverZon in samenwerking met Exalius een duurzaamheidsscan worden uitgevoerd.
Met deze scan, gericht op zowel de individuele bedrijven als het gehele bedrijventerrein, willen we inzichtelijk maken dat verduurzamen ook financieel aantrekkelijk kan zijn.
Door inzicht te verkrijgen in de mogelijke verbeterpunten aan de bedrijfspanden in Hilversum wordt duidelijk welke concrete bijdrage geleverd kan worden aan het verminderen van de CO2 en met hoeveel de energierekening kan dalen.

Laadpalen voor elektrische auto's

Verlengde huisaansluiting | Laadpaal voor de deur | Kosten | Openbare laadpalen


Hilversum bouwt mee aan een landelijk oplaadnetwerk en doet dat samen met Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRA-E) www.mrae.nl.

Een oplaadpunt bij u in de buurt?

Wilt u een openbaar oplaadpunt in de buurt van uw woon- of werkadres.
Op deze pagina van de website van de Gemeente Hilversum kan u dat aanvragen.

De gemeente Hilversum werkt actief aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Dit zowel om de structurele groei in de (auto)mobiliteit te hanteren als de extra impact van werkzaamheden zoals die aan de HOV tunnel op te vangen. Zij doet dat onder meer via een programma t.b.v. werkgevers en inwoners van de gemeente dat financieel gesteund wordt vanuit het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Sinds de start van het eerste Koploperproject toekomstbestendig ondernemen zijn er al meer dan 30 koploperprojecten uitgevoerd en is er een netwerk van meer dan 300 bedrijven en organisaties ontstaan die actief werken aan verduurzaming.
Good2Connect uit Hilversum wil dit succesvolle project ook naar Hilversum halen om zo samen met de ondernemers aan te sluiten bij de ambitie van onze gemeente om in 2020 100 kiloton CO2-reductie te realiseren.
Het is een project waarin ondernemers begeleid worden om toekomstbestendig te gaan ondernemen waardoor ze actief kunnen anticiperen op de huidige transities, zoals fossielvrije en circulaire economie.

Nieuwjaarsreceptie Kerkelanden collectief en Ondernemersvereniging Havenkwartier.

Datum: woensdag 11 januari 2017

Locatie: Sligro, Franciscusweg 291 Hilversum.

 www.sligro.nlDe gecombineerde nieuwjaarsreceptie van de OVH en het KC, die traditie getrouw plaats vond bij de Sligro, mag zich in toenemende mate verheugen op een als maar grotere opkomst want ook dit keer hebben we weer meer en ook nieuwe gezichten mogen ontmoeten, elkaar de hand te schudden en goede wensen uit te spreken voor het nieuwe ondernemersjaar.

Verslag netwerkbijeenkomst Kerkelanden collectief en Ondernemersvereniging Havenkwartier.

Datum: donderdag 22 september 2016

Locatie: Manten BV, Vaartweg 185 te Hilversum.

 

 

Deze keer was de netwerkbijeenkomst bij Aannemingsbedrijf Manten BV. www.mantenbv.nl 

Hier is Ron Manten de 3e generatie van dit familiebedrijf. Voor grote bouw projecten maar ook onderhoud en ‘kleinere’ opdrachten zijn de werkzaamheden. Men denkt vaak dat aannemers alleen voor grote opdrachten zijn en ook duur.. en dat is dus niet het geval. Vandaar dat Manten BV zijn reclame uitingen dan ook heeft aangepast voor een breder publiek. Op de website word het mooi en duidelijk weergegeven.
Zijn vrouw Brenda verzorgde de catering, de grote zaagtafel was omgetoverd in een lopend buffet met heerlijke hapjes, broodjes en heel veel lekkernijen.

Verslag netwerkbijeenkomst Kerkelanden collectief en Ondernemersvereniging Havenkwartier.

Datum: woensdag 17 mei 2016

Locatie: Volvo Buitenweg, Oscar Romerolaan 1 te Hilversum.

  

Bij Volvo Buitenweg zijn wij hartelijk ontvangen op onze laatste netwerkbijeenkomst. Bij de opening van de bijeenkomst bedankte Cor Kuiters onze gast heer Willem Jan van der Berg hartelijk voor de uitnodiging. Ook een hartelijk welkom aan de nieuwe vestigingsdirecteur van de Sligro Jan –Dam Stoon die al heeft aangegeven dat wat hem betreft de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 2017 ook weer bij de Sligro gehouden zal worden. Als afsluitend voorwoord beloofde Cor de aanwezige een boeiende bijeenkomst en gaf het woord aan Willem Jan.

Verslag netwerkbijeenkomst Kerkelanden collectief en Ondernemersvereniging Havenkwartier.

Datum: woensdag 16 maart 2016

Locatie: De Gemeentwerf 1e Loswal 24 te Hilversum.

  

Op de uitnodiging van de gemeente om de netwerkbijeenkomst te houden in hun nieuwe gebouw is voor een groot aantal van de leden en belangstellende gereageerd.

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst OVH en KC

Datum: dinsdag 19 januari 2016
Locatie: Sligro Hilversum

 

Wederom waren meer dan 50 leden op de uitnodiging het KC en OVH af gekomen om bij de Sligro elkaar de hand te schudden en goede wensen uit te spreken voor het nieuwe ondernemersjaar.
Zoals gebruikelijk deed Cor Kuiters het openingswoord en bedankte de Sligro, en speciaal de ad interim manager Paul van Erp voor het aanbieden van hun locatie voor deze bijeenkomst.

Verslag netwerk bijeenkomst OVH en KC

Datum: woensdag 16 december 2015
Locatie: HV Partners Oscar Romerolaan 16 te Hilversum

 

1. Opening door Cor Kuiters en heet de ca. 40 aanwezige leden en ondernemers hartelijk welkom.

In het bijzonder André van den Heuvel, directeur-eigenaar van de HV Partners gevestigd op deze locatie, ook een welkom aan Piet Nagel die tevens gevestigd is in het pand.
Cor geeft een kort overzicht van de avond en geeft het woord aan André.


Verslag netwerkbijeenkomst OVH

Datum: 17 september 2015

Locatie: Gerritse ijzerwaren Hilversum

 

Zowel een aantal leden van het Havenkwartier als Kerkelanden was er weer een mooie gelegenheid om met elkaar onderling van gedachten uit te wisselen in een ontspannen sfeer. Cor Kuiters heeft ons als Host van onze Vereniging van harte welkom geheten. Het was overigens niet de eerste keer dat deze bijeenkomst gehouden werd bij Gerritse, maar voor enkele nieuwe bezoekers was dit wel het geval.

Bijeenkomst Stern Auto B.V. op 17 juni 2015

Voor zowel leden als niet leden van Ondernemers Vereniging Kerkelanden Collectief en van de OV Havenkwartier.
Een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar en te netwerken onder het genot van een hapje en drankje.

Cor Kuiters opende de bijeenkomst bij Stern auto B.V op de Zeverijnstraat en gaf het woord aan Mark van Leiden vestiging manager Stern (mercedes). 

 

Op zaterdagmiddag 16 mei organiseert Ondernemend Hilversum voor en door Ondernemers een informele Ondernemersdag op het terrein tussen City Box en Staples.
Naast de exclusieve dagdeals die standhouders aanbieden, worden er ook workshops gegeven voor bezoekers. Ook aan de kleine bezoekers zal er worden gedacht. Er komt een springkussen en een popcornmachine.

 

Rond 18.00 uur heet dhr. Cor Kuiters de mensen welkom en geeft het woord aan onze gastheer dhr. Henk Iesberts. Deze heet ons nogmaals welkom en vertelt ons wat voor werkzaamheden dit bedrijf verricht. (camerabewaking, Keycard beveiliging voor tehuizen en het maken van sleutels voor kluizen/auto's/huizen)

 

 

WINTERACTIE voor Bedrijven en leden Havenkwartier
Gratis licht scan en 15% korting bij investering op LED- verlichting.
 
 
De nieuwste LED verlichting geeft uw bedrijf een efficiënte professionele uitstraling  waarmee uw personeels- en bedrijfsprestaties  worden verbeterd.

Hilversum klimaatneutraal in 2050.
Dat is ons streven en dat staat in het duurzaamheidsprogramma dat de gemeenteraad in juni 2012 heeft vastgesteld.
Lon Jooren-van der Boor, wethouder Natuur, Milieu en Leefbaarheid: “Dit is een forse ambitie die verder gaat dan het nationale klimaatbeleid. 

Eind vorig jaar hebben de Gemeente Hilversum, de Climate Neutral Group en OV Havenkwartier in inventarisatie gemaakt van het totale energieverbruik van ons bedrijventerrein. De uitkomsten zijn samengevat in een carbon footprint. De footprint dient als uitgangspunt voor besparingen die op individueel niveau en gezamenlijk kunnen worden gerealiseerd.

 

Tevens hebben we onlangs met een warmtecamera een rondje gemaakt over het bedrijventerrein. Met behulp van deze camera wordt inzichtelijk hoeveel warmte de buitenzijde van een pand uitstraalt naar buiten, en dus onnodige energie verloren gaat