Geschreven door 

Op de Zeepkist: Toekomstbestendig ondernemen … het Koploperproject voor het MKB

Sinds de start van het eerste Koploperproject toekomstbestendig ondernemen zijn er al meer dan 30 koploperprojecten uitgevoerd en is er een netwerk van meer dan 300 bedrijven en organisaties ontstaan die actief werken aan verduurzaming.
Good2Connect uit Hilversum wil dit succesvolle project ook naar Hilversum halen om zo samen met de ondernemers aan te sluiten bij de ambitie van onze gemeente om in 2020 100 kiloton CO2-reductie te realiseren.
Het is een project waarin ondernemers begeleid worden om toekomstbestendig te gaan ondernemen waardoor ze actief kunnen anticiperen op de huidige transities, zoals fossielvrije en circulaire economie.


Wat levert het op?
Het project draagt bij aan een sterk, gezond en toekomstbestendig Hilversum en het levert vooral veel voordeel op voor de deelnemers, denk aan:
• Inzicht in de transitie naar een circulaire, fossielvrije economie en hoe hierop in te spelen.
• Onder begeleiding het eigen bedrijf doorlichten op CO2 milieuprestaties.
• Kostenbesparingen op energie, afval en mobiliteit
• Voldoen door deelname aan de verplichte maatregelen in het activiteitenbesluit.
• Een praktisch actieplan met meetbare doelen op het gebied van milieu en energie.
• Voorbereiden op wet- en regelgeving nu en in de toekomst
• Product/dienst klimaatneutraal positioneren en daarmee onderscheidend bij aanbestedingen.

Hoe gaat het in z’n werk?

Het koploperproject is een praktisch adviestraject waarbij bedrijven inzicht krijgen in hun potentiële CO2-reductie en de noodzakelijke stappen naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering. Naast de doorlichting op CO2-reductie is het ook mogelijk om tegen een kleine meerprijs voor een bredere doorlichting op maatschappelijk verantwoord ondernemen te kiezen waardoor het bedrijf zicht krijgt op de kansen en risico’s in relatie tot duurzaamheid.
In het Koploperproject werken Hilversumse ondernemers met elkaar samen aan het concreet maken van toekomstbestendig ondernemen met de focus op CO2-reductie. De deelnemers worden doorgelicht a.d.h.v. de milieubarometer om zo de milieuprestaties over energieverbruik, emissies, afval, vervoer etc. inzichtelijk te maken. Het milieubarometerverslag toont welke milieuaspecten het meest bijdragen aan de totale milieukosten van het bedrijf en de CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten. Na de doorlichting stellen de deelnemers een praktisch actieplan op waarbij de uitvoering aansluit bij bestaande initiatieven in Hilversum, zoals HilverZon en het stimuleert de inzet van lokale ondernemers bij de uitvoering ervan.
Tussentijds vindt een aantal bijeenkomsten plaats waarin de koplopers met elkaar samenwerken en kennis met elkaar delen. Zij laten zien dat toekomstbestendig ondernemen inspirerend is en concrete voordelen oplevert.


“Het Koploperproject is een van de weinige projecten die echt aanslaat bij bedrijven. Het is hartstikke leuk om aan mee te werken”. Jan Gropstra, Gemeente Ooststellingwerf. Samenwerking

Het Koploperproject is een mooi voorbeeld van ‘multi-stakeholder’ samenwerking. Bij de uitvoering zijn veel partijen betrokken: lokale ondernemers, de gemeente, onderwijsinstellingen, NGO’s, etc.
Door een financiële bijdrage van gemeente Hilversum kunnen Hilversumse ondernemers met een kleine bijdrage deel nemen aan dit project.


Ook koploper worden?
Wilt u weten wat het Koploperproject voor uw onderneming kan betekenen, neem dan contact op met Monique Morée van Good2Connect, 06-25447954, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DSC 4471-2000