Geschreven door 

Op de Zeepkist: De Deelfiets

De gemeente Hilversum werkt actief aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Dit zowel om de structurele groei in de (auto)mobiliteit te hanteren als de extra impact van werkzaamheden zoals die aan de HOV tunnel op te vangen. Zij doet dat onder meer via een programma t.b.v. werkgevers en inwoners van de gemeente dat financieel gesteund wordt vanuit het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


In 2017 ligt een belangrijk accent op verkeersmanagement via slimme verkeerslichten en op bevordering van het fietsgebruik, o.a. door een fietsstimuleringsproject. Hierbij kunnen werknemers van alle werkgevers o.a. een aanschafsubsidie voor e-bikes krijgen en kunnen werknemers, studenten van het ROC en inwoners van Hilversum door per fiets de spits te mijden o.a. sparen voor cadeaus. Dit project zal in het voorjaar van start gaan. Zodra hierover meer bekend is zal dit breed worden gecommuniceerd naar alle doelgroepen.


Een van de onderdelen van de fietsstimulering is het bevorderen van het gebruik van deelfietsen. Hilversum werkt samen met Elke Kroft van bureau Advier, dat hiervoor, met een aantal partners uit andere Europese landen, een EU subsidie heeft ontvangen. Het eerste gebied in Hilversum waar dit project wordt uitgevoerd is Kerkelanden – Havenkwartier. Elke zal hiervoor contact zoeken met de daar gevestigde werkgevers om behoeften te inventariseren en deelfietsen in jullie gebied beschikbaar te krijgen. Dat kan zowel bij een werkgever zelf zijn, als een gedeelde voorziening met reserveringsmogelijkheden e.d. op het terrein, vergelijkbaar met Greenweels voor auto’s.