Ons Profiel

OV Havenkwartier is in 2012 opgericht om de gezamelijke belangen van de aangesloten ondernemers te behartigen.

 

Doelstelling OV Havenkwartier:  

1.  Bevorderen van onderlinge contacten, meerdere netwerkbijeenkomste per jaar.

2.  Het behartigen van gemeenschappelijke belangen.

     - Belangenbehartiging voor u - Resultaatgericht - Bereikbaar- masterplan       Havenkwartier
3.  Keurmerk Veilig ondernemen

 

 

Speerpunt 1: Toezicht en Handhaving
Speerpunt 2: Ontsluiting bij calamiteiten
Speerpunt 3: Bereikbaarheid verbeteren
Speerpunt 4: Parkeerterrein voor vrachtauto’s
Speerpunt 5: Zonering van categorie 3 en 

 

uitsluiting van categorie 4 bedrijven
Speerpunt 6: Perifere Detailhandels zone
Speerpunt 7: Investeringen
Speerpunt 8: Publiek/Privaat parkmanagement
Speerpunt 9: Horeca